Η εταιρία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε. αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος των εσόδων της στην έρευνα σε νέες τεχνολογίες αλλά και για βελτίωση της ήδη υπάρχουσας τεχνογνωσίας

Παρακάτω αναφέρονται κάποιοι από τους τομείς στους οποίους έχει δοθεί βάση τα τελευταία χρόνια:

  • Γενετικό πρόγραμμα σε τομάτα, αγγούρι, κολοκύθι και μελιτζάνα στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις της εταιρίας.
  • Εκτεταμένα πειραματικά νέων υβριδίων και σύγκριση τους με τα ήδη καθιερωμένα στην αγορά.
  • Ιστοκάλλιέργεια, μικροπολλαπλασιασμός, σωματική εμβρυογένεση και παραγωγή ανθεκτικών σειρών στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ιστοκαλλιέργειας της εταιρίας.
  • Priming, filmcoatingκαι pelletingσπόρων με μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.
  • Έρευνα σε συνεργασία με την εταιρία PINDSTRUP MOSEBRUG A/S για την δημιουργία νέων υποστρωμάτων ειδικά σχεδιασμένων για φυτώρια.

IMG_1557