Λάχανο Πράσινο

Primo F1(GSL0018)

Juma F1(GSL0019)

Boston F1

April F1

Express F1

Pluto F1(Torpedo)

Lena F1 (GSL0003)

Kilkis (Ντόπιο)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ