Κρεμμύδι μικρής ημέρας

ROSSA A GLOBO

FLORA F1

BOBBY F1

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ