Σκευάσματα NPK

Ruter AA

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΟΜΑΛΕΣ & ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Frutaliv

ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ& ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΡΠΩΝ

Citogrower

ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Defender P

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Final K

ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ

Folur

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟ ΟΥΡΙΚΟ ΑΖΩΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΙΟΥΡΙΑΣ

Folistar Cu

ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΝΡΚ ΜΕ ΧΑΛΚΟ

Prosum

ΓΙΑ  ΤΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Fertiplus K

ΠΥΚΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΛΙΟΥ

Fertiplus Nitro

ΠΥΚΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΑΖΩΤΟΥ

Fertiplus Fos

ΠΥΚΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥ