Κρεμμύδι

Μικρής Ημέρας

Μεγάλης Ημέρα

Χλωρό Κρεμμύδο

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ