Πεπόνι

ΤΥΠΟΣ HONEY DEW

ΤΥΠΟΣ ANANAS

ΤΥΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ