Πεπόνι Τύπος Galia

AX MA 610 F1

FORTSA F1

GOURMET F1

GOLDEN PERFECTION

JUNIOR F1

GALIA F1

ARAVA F1

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ