Προϊόντα Θρέψης

 

Η πολύχρονη συνεργασία μας με μεγάλους οίκους του εξωτερικού, μας δίνει τη δυνατότητα να διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά μεγάλη γκάμα προϊόντων θρέψης που καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των καλλιεργειών.

 

Σκευάσματα NPK

Σκευάσματα που διορθώνουν τροφοπενίες, βελτιώνουν την γονιμότητα του εδάφους και αυξάνουν τη μικροβιακή ζωή

Χουμικά Σκευάσματα

Σκευάσματα που βελτιώνουν την γονιμότητα του εδάφους, αυξάνουν την αερισμό και βοηθούν την ανάπτυξη ωφέλιμων μικροοργανισμών

Χηλικά Ιχνοστοιχεία & Μεσοστοιχεία

Σκευάσματα για την πρόληψη και τη διόρθωση τροφοπενιών. Ενισχύουν την παραγωγή και βελτιώνουν την ποιότητα των καρπών

Βελτιωτικά Εδάφους & Διορθωτές pH & Διαβρέκτες

Προϊόντα που βελτιώνουν τη δομή, το pΗ και διορθώνουν την αλατότητα του εδάφους

Ειδικά Σκευάσματα

Σκευάσματα ειδικά σχεδιασμένα για επίλυση προβλημάτων και ενεργοποίηση των φυτών

Βοηθητικά Ανάπτυξης Φυτών

Προϊόντα που απορροφώνται άμεσα από τα φυτά ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες

Κρυσταλλικά και Κοκκώδη

Υψηλής ποιότητας Κρυσταλλικα λιπασματα

Προϊόντα Μικροοργανισμών

Πλήρης γκάμα ωφέλιμων μυκήτων και βακτηρίων