Μικροοργανισμοί

Σκευάσματα με ωφέλιμους μύκητες και βακτήρια που συμβάλουν στη καλύτερη διαλυτοποίηση και απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος. Επίσης βοηθούν τα φυτά στην ανάπτυξη φυτοαλεξινών για την φυσική άμυνα τους ενάντια σε διάφορα παθογόνα.

περισσοτερα

Nutribio-N

Aζωτοδεσμευτικά βακτήρια   

Σκεύασμα που δεσμεύει αποτελεσματικά το ατμοσφαιρικό άζωτο και το παρέχει στα φυτά. Περιέχει δύο ενδοφυτικά και δύο εκτοφυτικά στελέχη αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων. Μπορεί να εφαρμοστεί από το έδαφος και από το φύλλωμα. Παράλληλά παράγει δευτερογενείς μεταβολίτες που ενισχύουν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

Ενδείκνυται για: Όλες τις καλλιέργειες και κυρίως αυτές με μεγάλες ανάγκες σε άζωτο όπως τα φυλλώδη λαχανικά. Ιδανικό για βιολογικές καλλιέργειες.

περισσοτερα

  • Φυλλάδιο Προϊόντος
  • Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Mico Bioma

Μυκόριζες  και βακτήρια εδάφους  

Σκεύασμα που βοηθά στη δέσμευση αζώτου και στη διαλυτοποιήση του φωσφόρου και του καλίου του εδάφους μέσω ειδικά επιλεγμένων μικροοργανισμών εδάφους. Περιέχει μυκόριζες οι οποίες ενισχύουν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και βελτιώνουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Οι οργανισμοί που περιέχει ενεργοποιούν την ανάπτυξη των φυτών με την παραγωγή οξέων και φυτοορμονών.

Ενδείκνυται για: Όλες τις καλλιέργειες και κυρίως αυτές με μεγάλες ανάγκες σε άζωτο όπως τα φυλλώδη λαχανικά. Ιδανικό για βιολογικές καλλιέργειες.

περισσοτερα

Stand Up

Φυσικό προϊόν μικροοργανισμών

Σκεύασμα ειδικά σχεδιασμένο για τη βελτίωση της ανάπτυξης του ριζικού συστήματος, την αντοχή στο κρύο και τη δέσμευση των θρεπτικών στοιχείων. Μπορεί να εφαρμοστεί στο ριζικό σύστημα από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας.

Ενδείκνυται για: Όλες τις καλλιέργειες και κυρίως αυτές με μεγάλες ανάγκες σε άζωτο όπως τα φυλλώδη λαχανικά. Ιδανικό για βιολογικές καλλιέργειες.

Progrow 570

Μυκόριζες και μικροοργανισμοί για ανάπτυξη ριζικού συστήματος 

Σκεύασμα που περιέχει 4 στελέχη ενδομυκόριζας και μικροοργανισμούς εδάφους για την καλύτερη ανάπτυξη και προστασία του ριζικού συστήματος. Η εφαρμογή του βελτιώνει τη δομή του εδάφους και εμπλουτίζει τη ριζόσφαιρα με θρεπτικά στοιχεία. 

Ενδείκνυται για: 

 

Περιέχει: Μυκόριζες (Glomus mosseae, Glomus aggregatum, Glomus etunicatum, Glomus intraradices), Bacillus sp (8 strains), Pseudomonas fluorescens, Trichoderma (3 strains), Streptomyces (2 strains), Azotobacter (2 strains)

Progrow 620

Μείγμα μικροοργανισμών για ενεργοποίηση και προστασία των φυτών

Προιόν μικροοργανισμών που εφαρμόζεται είτε από το φύλλώμα είτε από το έδαφος και ενισχύει την ανάπτυξη των φυτών. Τα στελέχη του Bacillus cereus που περιέχει πολλαπλασιάζονται ταχύτατα πάνω στο φυτό και το καθιστούν πολύ ανθεκτικό σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.

Ενδείκνυται για: 

Progrow 900 Plus

Μείγμα μικροοργανισμών για την προστασία του ριζικού συστήματος.

Περιέχει μικροοργανισμούς εδάφους για την καλύτερη ανάπτυξη και προστασία του ριζικού συστήματος. Τα ειδικά στελέχη που περιέχει πολλαπλασιάζονται ταχύτατα στη ριζόσφαιρα και παρέχουν προστασία και θρέψη στα φυτά. 

Ενδείκνυται για: 

περισσοτερα

  • Φυλλάδιο Προϊόντος
  • Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
  1. Home
  2. Προϊόντα Θρέψης
  3. Μικροοργανισμοί