Μικροοργανισμοί

Σκευάσματα με ωφέλιμους μύκητες και βακτήρια που συμβάλουν στη καλύτερη διαλυτοποίηση και απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος. Επίσης βοηθούν τα φυτά στην ανάπτυξη φυτοαλεξινών για την φυσική άμυνα τους ενάντια σε διάφορα παθογόνα.

περισσοτερα

Hydromaat

Σκεύασμα μικροοργανισμών για την αντιμετώπιση της αλατότητας και του υδατικού “stress”

Προϊόν που δεν απευθύνεται τόσο στη θρέψη, όσο στη διαχείριση του νερού. Περιέχει έναν μικροοργανισμό, που διεγείρει την παραγωγή γλυκίνης και μπεταΐνης από το ριζικό σύστημα του φυτού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επάρκεια νερού στο φυτό σε δύσκολες
συνθήκες, όπως ξηρασία και αλατότητα εδάφους.

περισσοτερα

Nutribio-N

Aζωτοδεσμευτικά βακτήρια   

Σκεύασμα που δεσμεύει αποτελεσματικά το ατμοσφαιρικό άζωτο και το παρέχει στα φυτά. Περιέχει δύο ενδοφυτικά και δύο εκτοφυτικά στελέχη αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων. Μπορεί να εφαρμοστεί από το έδαφος και από το φύλλωμα. Παράλληλά παράγει δευτερογενείς μεταβολίτες που ενισχύουν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

Ενδείκνυται για: Όλες τις καλλιέργειες και κυρίως αυτές με μεγάλες ανάγκες σε άζωτο όπως τα φυλλώδη λαχανικά. Ιδανικό για βιολογικές καλλιέργειες.

Mico Bioma

Μυκόριζες και βακτήρια εδάφους  

Σκεύασμα που βοηθά στη δέσμευση αζώτου και στη διαλυτοποιήση του φωσφόρου και του καλίου του εδάφους μέσω ειδικά επιλεγμένων μικροοργανισμών εδάφους. Περιέχει μυκόριζες οι οποίες ενισχύουν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και βελτιώνουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Οι οργανισμοί που περιέχει ενεργοποιούν την ανάπτυξη των φυτών με την παραγωγή οξέων και φυτοορμονών.

Ενδείκνυται για: Όλες τις καλλιέργειες και κυρίως αυτές με μεγάλες ανάγκες σε άζωτο όπως τα φυλλώδη λαχανικά. Ιδανικό για βιολογικές καλλιέργειες.

Tricxs

Μείγμα Trichoderma

Προϊόν με εξειδικευμένη δράση στο ριζικό σύστημα του φυτού. Αυξάνει στον ανώτατο βαθμό την απορρόφηση νερού και θρεπτικών συστατικών και διατηρεί αποτελεσματικά τη μεταφορά τους μέσα στο φυτό.

Ενδείκνυται για: 

Nemakyl 5C

Μείγμα μικροοργανισμών για την ανάπτυξη και προστασία του ριζικού συστήματος 

Προϊόν που διεγείρει την έκπτυξη νέων ριζών και τον σχηματισμό τριχών της ρίζας, αυξάνοντας έτσι την ικανότητα απορρόφησης θρεπτικών στοιχείων. Προστατεύει το ριζικό σύστημα και βοηθάει τα φυτά να ανταπεξέλθουν σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.

Ενδείκνυται για:

Rizokyl Simplex

Μείγμα μικροοργανισμών κατάλληλο για την ανάπτυξη των φυτών

Μείγμα μικροοργανισμών, κατάλληλο για χρήση σε όλες τις καλλιέργειες. Τα ειδικά επιλεγμένα στελέχη που περιέχει, βοηθούν τα φυτά να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες συνθήκες και παρέχουν προστασία από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.

Ενδείκνυται για: 

Ultralev

Ζύμη για ενεργοποίηση και προστασία των φυτών 

Σκεύασμα βασισμένο σε ζύμη, που ενεργοποιεί την άμυνα των φυτών. Διαλυτοποιεί το δεσμευμένο κάλιο και το παρέχει στα φυτά. Βοηθάει στην ανάπτυξη των υπόλοιπων ωφέλιμων μικροοργανισμών όπως το Trichoderma.

Ενδείκνυται για:

περισσοτερα

περισσοτερα

  1. Home
  2. Προϊόντα Θρέψης
  3. Μικροοργανισμοί