Ουγκαντα

Είδος που χρησιμοποιείται κυρίως σε φτωχά εδάφη. Είναι είδος αρκετά
επιθετικό με έρπουσα ανάπτυξη και πράσινο σκούρο χρώμα που τον χειμώνα όμως καφετίζει. Είναι ανθεκτικό στο πάτημα και αντιδρά γρήγορα στις αζωτούχες λιπάνσεις. Σπόρος επενδεδυμένος (cotte).

Skills

Posted on

October 30, 2017