Μεσοπρώιμο υβρίδιο τετράγωνης τετράλοβης πιπεριάς με καρπό κίτρινο

στην ωρίμανση και παχιά τοιχώματα. Σφιχτός καρπός βάρους 200-220 g. Ανθεκτικότητες:TSWV.*

Skills

Posted on

October 31, 2017