Η γνωστή παλιά παραγωγική ποικιλία. Καρπός εύγευστος 200-220 g με ωραίο κόκκινο χρώμα.

Ανθεκτικότητες: F,V.

Skills

Posted on

October 31, 2017