Υβρίδιο μέσου μεγέθους, πολύ παραγωγικό. Φυτό ζωηρό με κοντά
μεσογονάτια και αραιόφυλλο. Καρπός οβάλ, μέσου μεγέθους, συνεκτικός με χρώμα γυαλιστερό μαύρο, πολύ ελκυστικός. Κατάλληλη για υπαίθρια καλλιέργεια.

Skills

Posted on

October 31, 2017