Πρώιμο υβρίδιο αναρριχώμενης τομάτας, πολύ παραγωγικό, κατάλληλο για υπαίθρια καλλιέργεια από την Άνοιξη ως και το Φθινόπωρο και για πρώιμη και όψιμη καλλιέργεια στο θερμοκήπιο. Φυτό ζωηρό με κοντά μεσογονάτια και φύλλωμα που προστατεύει πολύ αποτελεσματικά τον καρπό. Οι καρποί είναι εξαιρετικής ποιότητας, 250-320 g, ελαφρώς πεπλατυμένοι, συνεκτικοί με υπέροχο κόκκινο χρώμα, ανθεκτικοί στο σκάσιμο.

Ανθεκτικότητες: Fol 1, 2, Vd, Ss, Mi/Ma/Mj, ToMV.*

Skills

Posted on

October 31, 2017