Πρώιμη ποικιλία 65 ημερών εξαιρετικά παραγωγική. Μπορεί να καταναλωθεί

σαν φρέσκο αλλά και σαν ξερό φασόλι. Ο λοβός δεν έχει ίνες, φθάνει τα 18-20 cm έχει ελλειψοειδή διατομή (1,2-1,3 cm), βαθυπράσινο χρώμα και είναι πολύ τρυφερός. Ο σπόρος είναι λευκός.

Skills

Posted on

October 31, 2017