Ποικιλία μεσοπρώιμη 60 ημερών. Λοβός στρογγυλής διατομής, άνευρος, 13-15 cm με πράσινο χρώμα. Η ποικιλία αυτή χαρακτηρίζεται από ποιότητα και υψηλή παραγωγή. Σπόρος λευκός.

Skills

Posted on

October 31, 2017