Ποικιλία μεσοπρώιμη, πολύ παραγωγική με εξαιρετική ποιότητα λοβών και σπόρων.
Μπορεί να διατεθεί στην αγορά σαν πράσινος λοβός με κόκκινες ραβδώσεις (μπαρμπούνι) στις 55 μέρες και σαν ξερός σπόρος (borlotto) στις 75 μέρες. O λοβός είναι πεπλατυσμένος (1,8-1,9 cm) και το μήκος του φθάνει τα 15 cm. Καταναλώνεται σαν φρέσκο και σαν ξηρό φασόλι. Σπόρος παρδαλός.

Skills

Posted on

October 31, 2017