Πρώιμο – μεσοπρώϊμο μεγαλόκαρπο υβρίδιο για υπαίθρια καλλιέργεια. Φυτό αυτοκλαδευόμενο, μαζεμένο, με φύλλωμα που καλύπτει καλά τον καρπό. Μεγάλου μεγέθους καρπός με βάρος 250-300g, πολύ καλής ποιότητας με πολύ ωραίο κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη πλάτη και πολύ καλή γεύση.

Ανθεκτικότητες: Vd,Fol 1,2, Mi/Ma/Mj, TSWV.*

Skills

Posted on

October 31, 2017