Πολύ πρώιμο υβρίδιο. Πολύ καλή καρπόδεση σε ποικιλίες καλλιεργητικές συνθήκες ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες. Υβρίδιο υψηλών αποδόσεων με πολύ καλή διατηρησιμότητα στο χωράφι. Καρπός κυβόσχημος 70-80g.

Skills

Posted on

October 31, 2017