Φυτό ζωηρό και δυνατό με πλούσιο φύλλωμα και άριστη κάλυψη καρπού. Καρπός ελλειψοειδής, σφιχτός, τραγανός και πολύ εύγευστος με ωραίο κόκκινο χρώμα και βάρος 15-25 g. Υβρίδιο με καλή συμπεριφορά στις υψηλές θερμοκρασίες και συνεχόμενη παραγωγή.

Skills

Posted on

October 31, 2017