Μεσοπρώιμο αυτοκλαδευόμενο υβρίδιο. Δίνει φυτό συμπαγές και δυνατό με πολύ καλή κάλυψη του καρπού από τα φύλλα. Πολύ καλή καρπόδεση που δίνει μεγάλη παραγωγή ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Ο καρπός είναι πολύ καλής ποιότητας στρογγυλός και σφιχτός χωρίς σκασίματα, βάρους 250-300 g. Έχει εξαιρετικό κόκκινο χρώμα και μεγάλη διατηρησιμότητας.Είναι υβρίδιο συνεχόμενης παραγωγής.

Ανθεκτικότητες: TMV, V, F1,F2, N.

Skills

Posted on

October 31, 2017