Dichondra Repens

Tριφυλλάκι καλλωπιστικό που αναπτύσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου. Γίνεται πολύ χαμηλό και συνήθως δεν θέλει κούρεμα. Αρκετά ανθεκτικό σε ξηροθερμικές συνθήκες.

Skills

Posted on

October 30, 2017