Υβρίδιο με με δυνατό ριζικό σύστημα και καρπούς πολύ συνεκτικούς (LSL), στρογγυλούς με ωραίο κόκκινο χρώμα και μεσαίο μέγεθος 180-200 g. Οι καρποί συγκομίζονται σαν τσαμπί ή ένας ένας.

Ανθεκτικότητες: Fol 0,1 Va, Vd, Mi/Ma/Mj, ToMV.*

Skills

Posted on

October 31, 2017