Πρώιμο μεγαλόκαρπο υβρίδιο για υπαίθρια καλλιέργεια. Φυτό αυτοκλαδευόμενο μεγάλο με καλή κάλυψη των καρπών. Καρπός πολύ σφιχτός μεγάλου μεγέθους 220-280g πολύ καλής ποιότητας με πολύ ωραίο κόκκινο χρώμα. Βελτιωμένος τύπος "Daluga" με καλύτερο χρώμα και ανθεκτικότητα σε TSWV.

Ανθεκτικότητες: Vd, Fol 1,2, ToMV, TSWV.*

Skills

Posted on

October 31, 2017