Μεπρώιμο αυτοκλαδευόμενο υβρίδιο, πολύ παραγωγικό. Φυτό ζωηρό με φύλλα που καλύπτουν θαυμάσια τους καρπούς. Είναι υβρίδιο κατάλληλο για χαμηλή υποστυλωμένη καλλιέργεια και είναι σχετικά απαιτητικό σε υγρασία. Είναι υβρίδιο συνεχόμενης συγκομιδής με καρπούς ελαφρά πεπλατυσμένους με έντονο κόκκινο χρώμα, βάρους 210-250g.

Skills

Posted on

October 31, 2017