Μεσοόψιμη ποικιλία με μακρύ, πλατύ άνευρο και τρυφερό λοβό ανοιχτοπράσινου χρώματος  (20 x 1,8 cm). Το χρώμα του σπόρου είναι μωβ. Η παραγωγή της προορίζεται για φρέσκια κατανάλωση.

Skills

Posted on

October 31, 2017