Μεσοπρώιμο υβρίδιο αναρριχώμενης τομάτας για καλλιέργεια σε θερμοκήπιο και στο ύπαιθρο. Εχει πολύ κοντά μεσογονάτια και ζωηρό φύλλωμα που καλύπτει και προστατεύει άριστα τούς καρπούς. Παρουσιάζει πολύ καλή καρπόδεση με 4-5 καρπούς στο σταυρό, στρογγυλούς, βάρους 250-300g, πολύ σφιχτούς, με πολύ ωραίο χρώμα και γεύση. Εχει πολύ μεγάλη και διαρκή παραγωγή.

Αθεκτικότητες: Fol, Vd, Mi/Ma/Mj, ToMV.*

Skills

Posted on

October 31, 2017