Πολύ παραγωγική ποικιλία με εξαιρετικής ποιότητας παραγωγή. Ο λοβός είναι
πλατύς με ωραίο πράσινο χρώμα, τρυφερός και άνευρος, έχει μήκος 22-25 cm με λευκό σπόρο. Μπορεί να καλλιεργηθεί τόσο στο ύπαιθρο όσο και στο θερμοκήπιο. Ποικιλία ανθεκτική στη μωσαϊκωση.

Skills

Posted on

October 31, 2017