Επιλογή 62-65 ημερών, κατάλληλη για καλλιέργεια στο ύπαιθρο και υπό κάλυψη. Έχει πολύ περιορισμένο φύλλωμα και άριστης ποιότητας λοβούς τύπου ‘’τσαουλί’’ οβάλ, μήκους 20 cm με ανοιχτοπράσινο χρώμα τρυφερούς, χωρίς ίνες, με άσπρο σπόρο.

Skills

Posted on

October 31, 2017