Υβρίδιο πρώιμο, πολύ παραγωγικό με φυτό "μαζεμένο" με μέτρια ανάπτυξή. Καρπός τετράγωνος- τετράλοβος 9x9 cm με λεπτά τοιχώματα και βάρος 180-200g ζωηρό πράσινου χρώματος που στην πλήρη ωρίμανση γίνετε κίτρινος.

Skills

Posted on

October 31, 2017