Εγχώρια μεσοπρώιμη πολύ παραγωγική ποικιλία, κατάλληλη για υπαίθρια καλλιέργεια. Το φυτό είναι εύρωστο και οι καρποί είναι επιμήκεις (25 cm) με οξύ άκρο και πράσινο κάλυκα. Ανθεκτική στο σπόριασμα.

Skills

Posted on

October 31, 2017