Ποικιλία ανθεκτική στη ζέστη, πρώιμη, εξαιρετικά παραγωγική με λοβούς άριστης
ποότητας, πεπλατυσμένους, μήκους 16-17 cm και πλάτους 1,5-1,8 cm τρυφερούς, χωρίς ίνες, ανοικτοπράσινου χρώματος. Ο σπόρος είναι μεσαίου μεγέθους σχεδόν κυλινδρικός με σκούρο καφέ χρώμα.

Skills

Posted on

October 31, 2017