Είναι και αυτή υπερπρώιμη ποικιλία κατάλληλη για καλλιέργεια σε θερμοκή-

πιο αλλά και στο ύπαιθρο. Έχει περιορισμένο φύλλωμα και εξαιρετικής ποιότητας λοβούς ανοικτοπράσινου χρώματος, τρυφερούς και χωρίς ίνες που φθάνουν τα 20-22 cm με άσπρο σπόρο.

Skills

Posted on

October 31, 2017