Μεσοπρώιμο υβρίδιο αναρριχώμενης τομάτας μεγάλων αποδόσεων, κατάλληλο για καλλιέργεια στο θερμοκήπιο αλλά και στην ύπαιθρο. Φυτό δυνατό με μέτρια μεσογονάτια σχετικά αραιόφυλλο. Σταυρός με 4-5 ομοιόμορφους καρπούς 250-350 g με πολύ καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα και χωρίς πράσινη πλάτη.

Ανθεκτικότητες: Fol 1,2, For, Vd, Mi/Ma/Mj, ToMV, TSWV.*

Skills

Posted on

October 31, 2017