Για διέγερση της φυσικής άμυνας του ριζικού συστήματος
Άζωτο (Ν) 4% β/β, Σίδηρος (Fe) 0,2%, Μαγγάνιο (Mn) 0,3%, Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis, Pseudomonas fluorescens και Paecilomyces lilacinus.

Skills

Posted on

October 30, 2017