Μίγμα ξανθής και μαύρης τύρφης με πηλό, κατάλληλη για μεταφύτευση κηπευτικών και ανθοκομικών ειδών. Κανονικό επίπεδο λιπάσματος. Περιεχόμενο 300LT.

Skills

Posted on

October 30, 2017