Υβρίδιο πρώιμης γλυκιάς τετράλοβης τετράγωνης πιπεριάς, κατάλληλης

για καλλιέργεια στο ύπαιθρο ή υπό κάλυψη. Καρπός 8x8 cm με πολύ ελκυστικό πορτοκαλί χρώμα.

Skills

Posted on

October 31, 2017