Μεσοπρώιμη ποικιλία τύπου "κέρατο" με ανοικτοπράσινο καρπό 16-18 cm με λεπτά τοιχώματα που στην πλήρη ωρίμανση γίνεται κίτρινος.

Skills

Posted on

October 31, 2017