Όψιμη ντόπια ποικιλία με άριστη ποιότητα παραγωγής. Καρπός τετράλοβος (ντολμάς) με λεπτά τοιχώματα, ανοιχτοπράσινου χρώματος που στην πλήρη  ωρίμανση γίνεται κίτρινος με διαστάσεις  διαστάσεις 9x9cm περίπου.

Skills

Posted on

October 31, 2017