Μεσοπρώιμο υβρίδιο αναρριχώμενης τομάτας για καλλιέργεια σε θερμοκήπιο και στο ύπαιθρο. Φυτό δυνατό, ζωηρό με κοντά μεσογονάτια που παρουσιάζει πολύ καλή καρπόδεση ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Εχει σταυρούς με 4-5 καρπούς, στρογγυλούς, πολύ σφιχτούς με πολύ καλό χρώμα, βάρους 200-250g.

Aνθεκτικότητες: Fol, Vd, Mi/Ma/Mj, ΤoΜV.*

Skills

Posted on

October 31, 2017