Μεσοπρώιμη ποικιλία 70-75 ημερών, κατάλληλο για συγκομιδή Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Φύλλωμα δυνατό με καλή κάλυψη κεφαλής. Κεφαλή στρογγυλή, ομοιόμορφη, πολύ συνεκτική, κατάλευκη, βάρους 1,5-2 kg. Πολύ καλή παραγωγή και διατηρησιμότητα στο χωράφι.

Skills

Posted on

October 30, 2017