Μείγμα Μικροοργανισμών για Ενεργοποιήση και Προστασία των Φυτών
Συνολική συγκέντρωση μικροοργανισμών 5*1011.