Μείγμα μικροοργανισμών για την προστασία του ριζικού συστήματος.