Πρώιμο, χαμηλό φυτό με εύρωστη ορθόκλαδη ανάπτυξη. Οι λοβοί του είναι πράσινοι

κατά την ωρίμανση, σαρκώδεις, μήκους 21-22 cm, πάχους περίπου 1 cm και τελείως άνευροι σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους. Οι σπόροι είναι λευκοί σε σχήμα οβάλ. Σπέρνεται από Απρίλιο-Ιούλιο και συγκομίζεται Ιούνιο-Σεπτέμβριο. Ανθεκτικότητες: BCMV

Skills

Posted on

October 31, 2017