Μεσοπρώιμη ποικιλία 130 ημερών. Φυτό δυνατό με πολύ καλή κάλυψη φυλλώματος. Καρπός τετράγωνος, στρογγυλός βάρους περί τα 110 g με υψηλά BRIX και ιξώδες και καλό χρώμα.

Ανθεκτικότητες: F1, F2, V.

Skills

Posted on

October 31, 2017