Μεσοόψιμη ποικιλία 60-64 ημερών. Λοβοί με άσπρο σπόρο, πεπλατυσμένοι με
μήκος 13-15 cm , τρυφεροί, άνευροι και πολύ νόστιμοι. Ποιοτική ποικιλία που η παραγωγή της καταναλώνεται σαν φρέσκο και σαν ξηρό φασόλι.

Skills

Posted on

October 31, 2017