Κρεμμύδι πρώιμο, πολύ παραγωγικό με λαμπερό κόκκινο χρώμα εξωτερικά και ολόλευκους χιτώνες στο εσωτερικό του βολβού. Βολβοί πολύ καλής ποιότητας 200-250 g με σχήμα στρογγυλό,ελαφρά πεπλατυσμένο με μετασυλεκτική διατηρησιμότητα 3-4 μήνες. Πολύ ανθεκτικό στο ξεβλάστωμα.

Skills

Posted on

October 30, 2017