Μεσοπρώιμο αναρριχώμενο υβρίδιο. Δυνατό φυτό με κοντά μεσογονάτια και μεγάλη παραγωγή. Καρπός οβάλ, τύπου "Rio Grande" βάρους 120-140g, πολύ σφιχτός με εξαιρετικό κόκκινο χρώμα. Αθεκτικότητες: Vd,Fol 1,2, Mi/Ma/Mj, ToMV, TSWV.

Skills

Posted on

October 31, 2017