Μεσοπρώιμο υβρίδιο τετράγωνης τετράλοβης πιπεριάς με καρπό κίτρινο στην ωρίμανση και παχιά τοιχώματα. Σφιχτός καρπός βάρους 200 - 220 g. Ανθεκτικότητες: TSWV.

Skills

Posted on

October 31, 2017