Μεσοπρώιμο υβρίδιο τετράγωνης τετράλοβης πιπεριάς με καρπό πορτοκαλί στην ωρίμανση και παχιά τοιχώματα. Σφιχτός καρπός βάρους 220 - 240 g. Ανθεκτικότητες: TSWV.

Skills

Posted on

October 31, 2017